Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Welkom

Welkom op VeiligETP.nl

Beste omwonenden van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe (voormalig Vam/Mera terrein). Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende stankoverlast van Noblesse Proteins. Tegelijkertijd is in die tijd de gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP bedrijventerrein.

Daarnaast zijn er via de media diverse bedrijven opgekomen (bv bin2barrel, ABC boards, kippenmest-biovergister etc) die zich op dit terrein willen gaan vestigen. Daarover maken wij ons allemaal  zorgen. Zorgen over de effecten van het Energie Transitie Park op de leefomgeving, de gezondheid, veiligheid, het toerisme, de natuur, de waarde van onroerend goed, uitbreiding van agrarische bedrijven in de toekomst (gereserveerde stikstofemmissie voor het ETP) enz.

Door het oprichten van de stichting Veilig ETP gaan we er van uit dat we sterker staan richting Noblesse Proteins, en eventuele andere overlast veroorzakende bedrijven/zaken. Ook sterker richting Provincie Drenthe, Gemeente Midden Drenthe en andere betrokken partijen ! Wij zijn niet tegen vestiging van bedrijven op het ETP, maar wel tegen overlast. Wij willen graag nu, en in de toekomst wonen, werken en leven in een goede, gezonde en veilige omgeving.

Als stichting gaan we in gesprek met diverse betrokken partijen. Wij willen weten wat er gaande is rondom het ETP en antwoorden op vragen krijgen. De antwoorden en informatie die wij krijgen, delen we zo spoedig mogelijk met iedereen. We zullen dit doen middels deze website, onze facebookpagina en indien nodig tijdens bijeenkomsten.

Bij stankoverlast van Noblesse kan meteen een klacht ingediend worden bij de gemeente Midden-Drenthe Tussen 08.30 en 16.30 u via het algemene nummer (0593) 53 92 22, na 16.30 u via (06) 55 87 39 09.of mailen naar gemeente@middendrenthe.nl. En Noblesse wil zelf ook graag weten wanneer het stinkt, dus graag ook naar Noblesse bellen: 088-7755300. Dit kan 24 uur per dag. Wanneer u een duidelijke chloorlucht ruikt kunt u direct de brandweer bellen via het alarmnummer.

Graag ook een mailtje sturen naar veiligetp@gmail.com , zodat Stichting Veilig ETP ook weet hoe het staat met de stank.

Via ons email adres: veiligetp@gmail.com kunt u contact met ons opnemen.

Donateur worden van stichting Veilig ETP ? Klik hier voor meer informatie

 

admin • januari 23, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *