Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Ontbinding stichting Veilig ETP

Beste omwonenden van het Energie Transitie Park Midden Drenthe/ Vam-Mera terrein,
 
Na vele jaren ons vrijwillig te hebben ingezet om de belangen te behartigen op diverse gebieden van de omwonenden van het ETP Midden Drenthe hebben wij besloten om de stichting te ontbinden per 1 juli 2017.  
 
Dit besluit hebben wij genomen vanwege het keer op keer beschamen van het vertrouwen van de omwonenden van het ETP Midden Drenthe door  o.a. opeenvolgende burgemeesters, gemeente Midden Drenthe en Provincie Drenthe.  Op dit moment stinkt Noblesse weer als  vanouds.  Klaar zijn wij ook met het gemak waarmee de gemeenteraad belangen van omwonenden aan de kant schuiven voor andere belangen/deals. 
 
Wij wensen Burgemeester Baas, zijn opvolger(s), College en gemeenteraad veel succes toe bij het oplossen van de stankoverlast van Noblesse Proteins en bij eventuele toekomstige overlast van andere bedrijven/activiteiten. 
 
Daarnaast wensen wij Plaatselijk Belang Drijber en Dorpsbelangen Wijster veel succes en wijsheid toe met een adequate belangenbehartiging betreffende de doelen waar stichting Veilig ETP altijd voor heeft gestaan. 
 
Het batig saldo  van stichting Veilig ETP zullen we doen toekomen aan Plaatselijk Belang Drijber en Dorpsbelangen Wijster om in te zetten voor onderwerpen betreffende belangenbehartiging Vam/Mera terrein / Energie Transitie Park Midden Drenthe.
 
Wij bedanken de vele omwonenden voor hun vertrouwen in ons  in de afgelopen jaren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur stichting Veilig ETP

admin • juli 1, 2017


Previous Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *