Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Nieuwe ontwikkelingen op het ETP terrein

10 januari 2014 – Nieuwe ontwikkelingen op het ETP terrein Van de gemeente Midden Drenthe ontvingen wij onderstaand bericht: Op dit moment is het bedrijf Solution 2 Nature BV bezig om een proefinstallatie op te zetten op de locatie Nijverheidsweg 1 te Wijster. Het bedrijf houdt zich bezig met het omzetten van plastic afval naar…

Continue Reading

Gas uit kippenmest stap dichterbij

1 januari 2014 – Artikel uit het Dagblad van het Noorden: Gas uit kippenmest stap dichterbij…

Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork stelt vragen over fout bij dwangsom Noblesse Proteins

23 december 2013 – Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork stelt vragen over fout  bij dwangsom Noblesse Proteins: Uit de pers vernamen wij, dat er in de reeks boete opleggingen een fout is gemaakt, waardoor de boete niet kan worden geïnd. In het persartikel wordt u geciteerd. Is dit citaat juist? (Burgemeester Jan Broertjes noemt het vervelend dat die fout is gemaakt,…

Continue Reading

Noblesse hoeft boete niet te betalen

19 december 2013 – Foutje bij dwangsom Noblesse. Een artikel van het Dagblad van het Noorden: klik hier en een artikel van RTV Drenthe: Noblesse hoeft boete niet te betalen. klik hier

Stankoverlast / chloorlucht

19-12-2013 Noblesse zorgt de laatste tijd weer voor veel stankoverlast. Als reactie daarop heeft Stichting Veilig ETP samen met dhr. J. Broertjes gistermiddag een bezoekje gebracht aan Noblesse Proteïns. Hierbij is om opheldering gevraagd m.b.t. de stankoverlast. We hebben o.a. de volgende vraag gesteld: Is Noblesse op dit moment met proefnemingen bezig, of komt deze…

Continue Reading

GGD en stichting Veilig ETP

Er heeft inmiddels een gesprek met mw.Marja Meijerink van de GGD Midden Drenthe plaatsgevonden. Hierbij is besloten 2 trajecten te volgen. Het eerste traject is dat wij gaan inventariseren welke gezondheidsvragen er leven bij de omwonenden van het ETP. Dit willen we graag gaan doen door middel van een soort vragenlijst die we gaan rondbezorgen…

Continue Reading

Overhandiging vragen aan college 7 november, en motie unaniem aangenomen

Op 7 november, voorafgaand aan de begrotingsraadsvergadering werden onderstaande vragen overhandigd aan burgermeester Broertjes van Midden Drenthe. Tijdens deze vergadering werd er een motie ingediend door Gemeentebelangen. De motie houd in dat met onmiddellijke ingang gedurende de periode van 1 jaar te stoppen met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan voor het Energie Transitie Park…

Continue Reading

Verenlijn naar gemeente Midden-Drenthe

7 okt 2013 – Vanmorgen heeft een groep omwonenden van Noblesse Proteïns de verenlijn, en een eisenpakket aangeboden aan Burgemeester Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe.   Op de verenlijn staat geschreven: “Wij zijn het zat, met die verenlijn is altijd wat” Burgemeester Broertjes ontving de omwonenden, en nam het eisenpakket in ontvangst. De omwonenden willen…

Continue Reading

Offerte GGD Drenthe naar gemeente Midden Drenthe

30 mei 2014 – De stand van zaken  GGD-Drenthe / Onderzoeken van de ingediende gezondheidsvragen van omwonenden van het ETP-terrein: Er is door GGD-Drenthe een offerte aan de gemeente Midden Drenthe uitgebracht, met daarin het traject wat GGD Drenthe wil gaan volgen om de gezondheidsvragen van omwonenden te beantwoorden. Stichting Veilig ETP vindt dat het…

Continue Reading

1 5 6 7