Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Verslag antwoord op de 7 eisen maandag 21 oktober 2013

Een verslag van de bijeenkomst op maandag 21 oktober 2013, in het gemeentehuis te Beilen, over Noblesse Proteins, stankoverlast. “Antwoord op de 7 eisen” Afgelopen maandagavond 21 oktober vond er een bijeenkomst plaats op het gemeentehuis te Beilen. Daar zou antwoord worden gegeven op de 7 eisen. De agenda van deze vergadering werd door de…

Continue Reading

Vragenlijst 11 december 2013

UPDATE 10 januari 2014 (antwoorden van de gemeente op nog openstaande vragen) Beantwoording van openstaande vragen: dit is als toevoeging op de door u toegestuurde vragenlijst/verslag naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 december jl.

Verslag bijeenkomst 1 april 2014, gemeente Midden Drenthe en stichting Veilig ETP

Verslag bijeenkomst 1 april 2014, gemeente Midden Drenthe en stichting Veilig ETP Cursief zijn opmerkingen/antwoorden van de gemeente Midden Drenthe. Een aantal vragen zijn beantwoord door Attero.

GGD en stichting Veilig ETP

GGD en stichting Veilig ETP overleg. Er heeft inmiddels een gesprek met mw.Marja Meijerink van de GGD Midden Drenthe plaatsgevonden. Hierbij is besloten 2 trajecten te volgen. Het eerste traject is dat wij gaan inventariseren welke gezondheidsvragen er leven bij de omwonenden van het ETP. Dit willen we graag gaan doen door middel van een…

Continue Reading

Catorisering gezondheidsvragen omwonende ETP – 7 april 2014

Onderstaande informatie is afkomstig van GGD Drenthe. GGD Drenthe heeft de gezondheidsvragen van omwonenden van het ETP-terrein gecategoriseerd. Categorisering gezondheidsvragen omwonenden ETP-terrein  

Offerte GGD Drenthe naar gemeente Midden Drenthe

30 mei 2014 – De stand van zaken  GGD-Drenthe / Onderzoeken van de ingediende gezondheidsvragen van omwonenden van het ETP-terrein: Er is door GGD-Drenthe een offerte aan de gemeente Midden Drenthe uitgebracht, met daarin het traject wat GGD Drenthe wil gaan volgen om de gezondheidsvragen van omwonenden te beantwoorden.

Geurapp en oriënterend gesprek Stichting Veilig ETP, Gemeente Midden Drenthe en Noblesse in het nieuwe jaar

4 december 2014 – Stichting Veilig ETP is in afwachting van een terugkoppeling van het gesprek wat gemeente Midden Drenthe met Noblesse Proteins heeft gevoerd. Naar aanleiding van deze terugkoppeling zal waarschijnlijk in het nieuwe jaar een eerste oriënterend gesprek plaats vinden tussen stichting Veilig ETP, gemeente Midden Drenthe en Noblesse Proteins. Onze reactie  op…

Continue Reading

Update 28 november 2014: nieuwe bijeenkomst 22 december en nog meer nieuws

28 november 2014 – Op 16 september is er een bijeenkomst geweest in ’t Kaampie met de toenmalige burgemeester Broertjes en wethouder Dolfing. Deze bijeenkomst was op initiatief van omwonenden. Plaatselijk Belang Drijber, Dorpsbelangen Wijster en stichting Veilig ETP waren op deze avond aanwezig alsmede vele omwonenden van het ETP/Noblesse. Op deze bijeenkomst zijn een aantal…

Continue Reading

Welkom

Beste omwonenden van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe (voormalig Vam/Mera terrein). Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende stankoverlast van Noblesse Proteins. Tegelijkertijd is in die tijd de gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP bedrijventerrein.   Daarnaast zijn er via de media diverse…

Continue Reading

Verslag bijeenkomst omwonenden en burgemeester Broertjes en wethouder Emko Dolfing, 16 september 2014

November 2014 – Naar aanleiding van de resultaten van de laatste geurmeting hebben boze omwonenden op 16 sept. jl. een bijeenkomst georganiseerd in ’t Kaampie. Op de dag dat de geurmeting werd gehouden was er behoorlijke stankoverlast van Noblesse Proteins. Hoe is dat mogelijk dat de resultaten van de geurmeting dan zijn dat men binnen…

Continue Reading

1 2 3 4 5 6 7