Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

3

11 juni 20.00 uur gemeentehuis Beilen: bespreking brief aan gemeenteraad in commissie Algemeen Bestuur

10 juni 2015 – Wij vernamen dat onze brief morgenavond (donderdag 11 juni) om 20.00 uur wordt besproken in de Commissie Algemeen Bestuur. Wij zijn daar niet van op de hoogte gebracht door de gemeente Midden Drenthe. De vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur is een openbare vergadering en men mag dus plaats nemen op de…

Continue Reading

Problemen bij Noblesse leiden niet tot stopzetting productie -update-

– Update 4 mei  – (n.a.v. berichtgeving RTV Drenthe) : “Bel dan even hoe het zit”, aldus dhr. Hoekstra….. Wij hebben gebeld met Noblesse: Al op 3 mei  heeft stichting Veilig ETP telefonisch contact opgenomen met Noblesse Proteins om te vragen wat er aan de hand was, en waarom de deuren openstonden. Het antwoord  van Noblesse was als volgt:…

Continue Reading

Communicatie standpunt Veilig ETP n.a.v. 1e bijeenkomst werkgroep – Update 30 april 2015

-Update- Op 30 april ontvingen wij onderstaand  antwoord van de gemeente Midden Drenthe op onze mail van 16 april.  Voorstel van de gemeente Midden Drenthe is om dit op 11 mei te laten plaatsvinden. “Naar aanleiding van de reactie van de Stichting Veilig ETP  ten aanzien van de deelname aan de werkgroepen, zouden wij als…

Continue Reading

Werkgroep deelname – update 6 maart –

1 maart 2015 – Op woensdag 25 februari heeft stichting Veilig ETP in een mail naar de gemeente het volgende aangegeven: Na intern overleg, en na overleg met PB Drijber, Dorpsbelangen Wijster en de contactpersoon omwonenden hebben wij besloten deel te gaan nemen aan de door de gemeente Midden Drenthe voorgestelde  werkgroep. In deze werkgroep zullen…

Continue Reading

Verslag gesprek 22-01-2015 stichting Veilig ETP – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse Proteins

Verslag gesprek stichting Veilig ETP – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse Proteins 22 januari 2015 Op 22 januari 2015 heeft er voor het eerst sinds tijden een gesprek plaatsgevonden tussen stichting Veilig ETP, Gemeente Midden Drenthe en Noblesse Proteins. Aanwezig bij dit gesprek waren Burgemeester T. Baas, Wethouder E. Dolfing, R. Knevel, M. Fokkema van…

Continue Reading

Welkom

Welkom op VeiligETP.nl Beste omwonenden van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe (voormalig Vam/Mera terrein). Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende stankoverlast van Noblesse Proteins. Tegelijkertijd is in die tijd de gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP bedrijventerrein. Daarnaast zijn er via de…

Continue Reading

Antwoorden van de gemeente Midden Drenthe op de vragen van de bijeenkomst omwonenden van 22 december 2014

UPDATE 16 januari 2015 – Op verzoek van de gemeente: juiste bijlage toegevoegd bij de vraag: “Wie bepaald de norm ? ” 10 januari 2015 – Via de contactpersoon van de omwonenden ontvingen wij de antwoorden van de gemeente op de openstaande vragen van de bijeenkomst op 22 december 2014 Beantwoording vragen naar aanleiding van…

Continue Reading

Reactie stichting Veilig ETP op artikel RTV Drenthe “Noblesse in Wijster ontkent intimideren van omwonenden”

23 december 2014 – Reactie stichting Veilig ETP op nieuwsbericht RTV Drenthe “Noblesse ontkent intimideren omwonenden” Zoals verwacht : Noblesse ontkent alles, Ontkent intimidatie, ontkent stankoverlast, ontkent altijd dat zij er bij betrokken zijn. Met andere woorden: alle omwonenden zijn leugenaars ! Dit is typisch Noblesse. Niet de ervaring van omwonenden serieus nemen (of je…

Continue Reading

Toezeggingen/antwoorden Gemeente Midden Drenthe aan omwonenden ETP

10 december 2014 – Inmiddels heeft de contactpersoon van de omwonendenbijeenkomst onderstaande toezeggingen/antwoorden ontvangen van de gemeente Midden Drenthe. Op 22 december 2014 is er om 20.00 uur weer een bijeenkomst is ’t Kaampie te Drijber. Toezeggingen tijdens bezoek van Burgemeester Broertjes en wethouder Emko Dolfing ETP in Drijber op dinsdag 16 september 2014 1.Antwoord…

Continue Reading

Overhandiging vragen aan college 7 november, en motie unaniem aangenomen

Op 7 november, voorafgaand aan de begrotingsraadsvergadering werden onderstaande vragen overhandigd aan burgermeester Broertjes van Midden Drenthe. Tijdens deze vergadering werd er een motie ingediend door Gemeentebelangen. De motie houd in dat met onmiddellijke ingang gedurende de periode van 1 jaar te stoppen met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan voor het Energie Transitie Park…

Continue Reading

1 2 3 4 5 7