Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Opnieuw veel stankoverlast Noblesse

6 augustus 2016 stichting Veilig ETP heeft gisteren een mail gestuurd naar Burgemeester Baas van gemeente Midden Drenthe: “Geachte heer Baas, In de afgelopen dagen zijn er bij ons (Stichting Veilig ETP Midden Drenthe) diverse meldingen binnengekomen van stankoverlast welke veroorzaakt wordt door Noblesse Proteïns, wij constateren een forse stijging in het aantal meldingen. In de bespreking van…

Continue Reading

Uitspraak inzake Noblesse door Rechtbank Noord Nederland (Groningen)

27 april 2016 – De rechtbank in Groningen heeft uitspraak gedaan in de zaak omwonenden – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse. De uitspraak in de zaak omwonenden en de gemeente Midden Drenthe/Noblesse : “Er is geen sprake van een onoverzichtelijk vergunningenbestand, noch is gebleken van andere redenen waarom een revisievergunning verlangd had moeten worden. Milieueffectrapportage…

Continue Reading

Zienswijze ingediend

7 april 2016 – Stichting Veilig ETP heeft een zienswijze ingediend op de door Noblesse aangevraagde vergunning van 24 februari 2016.

Gedoogbeschikking Proefneming Noblesse – update-

24 februari 2016 – Noblesse gaat een proef doen om de stankoverlast terug te dringen. Onderstaande informatie brief ontvingen wij van de gemeente Midden Drenthe: “Geachte lezer, Hierbij willen wij u informeren over de laatste stand van zaken over het bedrijf Noblesse Proteins BV (Noblesse).  Op basis van de vele geurklachten vanuit de omgeving ten…

Continue Reading

-Update- Rechtszaak Noblesse Proteins

Update 7 april: Update: Uitspraak in onderstaande rechtszaak is met 6 weken uitgesteld. Uitspraak uitgesteld – RTV Drenthe   2 februari 2016 – Artikel RTV Drenthe: “Noblesse: Oplossingen bereik je niet in de rechtszaal” Uitspraak over 6 weken. Stichting Veilig ETP vind het jammer dat Noblesse zo’n houding heeft. De mentaliteit van Noblesse om te zeggen…

Continue Reading

Uitspraak rechter in zake dwangsommen

1 oktober 2015 – Gisteren heeft de rechtbank Noord Nederland uitspraak gedaan in de zaak over de opgelegde dwangsommen aan Noblesse Proteins. De rechtbank noemt het rapport dat ten grondslag ligt aan de opgelegde dwangsommen “ondeugdelijk”. Daarom zijn de overtredingen niet aannemelijk gemaakt en hoeven de dwangsommen niet betaald te worden. Zie uitspraak: Uitspraak rechter Artikel…

Continue Reading

Mededeling van de gemeente Midden Drenthe over stankoverlast Noblesse

26 augustus 2015: Op verzoek van de gemeente Midden Drenthe de volgende mededeling: Naar aanleiding van de toegenomen geuroverlast en de toename van het aantal klachten in de afgelopen periode, heeft burgemeester Ton Baas, Noblesse vandaag verzocht de productie tijdelijk stil te leggen. Indien dat om technische redenen onhaalbaar is om dan de productie terug…

Continue Reading

Verslag gesprek met fractievoorzitters VVD, PVDA, Christen Unie en Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork

Op maandag 29 juni heeft er een overleg plaatsgevonden tussen 4 fractieleiders van de gemeenteraad van Midden Drenthe, te weten: Marc Bosscha, Charles de Haas, Benny Muskee en Henk Heideveld. Ook was hierbij aanwezig de griffier.  Wij stelden het zeer op prijs dat de fractieleiders bereid waren om met ons in gesprek te gaan naar…

Continue Reading

2

We willen naar de rechtbank

18 juni 2015 – Wij willen bezwaar maken tegen de vergunningverlening aan Noblesse. Hiervoor moeten we naar een rechtbank.  Hier is veel geld voor nodig aangezien de kosten van een advocaat aardig in de papieren kunnen lopen.  Wij vragen jullie steun hiervoor. Tevens zoeken wij nog bestuursleden om ons team te versterken. Mocht u ons mee…

Continue Reading

Gemeente Midden Drenthe verleent omgevingsvergunning Milieu aan Noblesse Proteins

4 juni 2015 – Bijna een jaar na indiening van de zienswijzen, en 1 week na onze brief aan de gemeenteraad van Midden Drenthe, is er opeens een besluit genomen door het College van Midden Drenthe en een antwoord op de zienswijze gekomen. Wij vinden het een zeer zorgwekkende ontwikkeling dat het College van Midden Drenthe deze…

Continue Reading

1 2 3 4 7