Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Werkgroep deelname – update 6 maart –

1 maart 2015 – Op woensdag 25 februari heeft stichting Veilig ETP in een mail naar de gemeente het volgende aangegeven:

Na intern overleg, en na overleg met PB Drijber, Dorpsbelangen Wijster en de contactpersoon omwonenden hebben wij besloten deel te gaan nemen aan de door de gemeente Midden Drenthe voorgestelde  werkgroep. In deze werkgroep zullen in eerste instantie de gemeente Midden Drenthe, Noblesse Proteins en Veilig ETP deelnemen.

In onze beleving betreft het o.a. de volgende drie onderwerpen:
– Einde aan stankoverlast
– E-Noses
– Communicatie

Aan deze werkgroep zullen in principe vanuit stichting Veilig ETP 3 personen deelnemen. De frequentie van vergaderen zal maximaal eens in de 3/4 weken zijn, en in de avonduren plaatsvinden aangezien de bestuursleden van de stichting allen overdag werken.  Mocht vergaderen in de avonduren niet mogelijk blijken te zijn, dan vernemen de deelnemende bestuursleden graag of er een  financiële compensatie kan plaatsvinden.

Gezien de perikelen die momenteel spelen met een vergelijkbare werkgroep in Oranje hebben wij  dan ook nu al aangeven dat wij niet akkoord zullen gaan met een spreekverbod of geheimhoudingsclausules. Wij zijn een “open” stichting en willen dit graag behouden en zullen dan ook vanuit de werkgroep onze achterban blijven informeren. Daarvoor zijn wij juist.

Wij horen graag wanneer we van start kunnen om naar een oplossing voor de huidige problematiek te werken.

Update 6 maart 2015:

Inmiddels hebben wij een reactie ontvangen van de gemeente Midden Drenthe. Zij stellen het op prijs dat de stichting wil participeren in de werkgroep. En ze zullen zo snel mogelijk met een voorstel komen voor de verdere uitwerking.

 

admin • maart 1, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *