Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Verslag gesprek 22-01-2015 stichting Veilig ETP – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse Proteins

Verslag gesprek stichting Veilig ETP – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse Proteins

22 januari 2015

Op 22 januari 2015 heeft er voor het eerst sinds tijden een gesprek plaatsgevonden tussen stichting Veilig ETP, Gemeente Midden Drenthe en Noblesse Proteins.

Aanwezig bij dit gesprek waren Burgemeester T. Baas, Wethouder E. Dolfing, R. Knevel, M. Fokkema van gemeente Midden Drenthe,  directeur J. Witsenboer, dhr. Hylkema en dhr. Hoekstra  van Noblesse Proteins en het bestuur van de stichting.

Burgemeester Baas opende het overleg met de opmerking een poging te gaan doen om met de  partijen in gesprek te komen, en te blijven.  Met als doel: een prettige woon- en leefomgeving voor omwonenden. Alle partijen waren het met het doel eens.

Burgemeester Baas gaf ook aan om het verleden achter te laten, en een nieuwe start te maken. Niet achterom kijken, maar de blik vooruit richten. En als gelijkwaardige partners verder in gesprek te gaan met elkaar.

Dhr. Witsenboer van Noblesse gaf aan dat Noblesse weliswaar ruim binnen de normen van de vergunning zit op dit moment (1/3) maar dat Noblesse toch de uitdaging aangaat om nog verder te verbeteren. Noblesse heeft veel geïnvesteerd met als eerste doel binnen de vergunning te komen, en als tweede doel nog verder naar beneden de normen te komen.

De vier hoofditems zijn

  • Communicatie
  • Stankverminderende maatregelen
  • E-Noses
  • ??? (kan nog toegevoegd worden)

 

Communicatie

Burgemeester Baas gaf aan dat de huidige communicatie tussen de partijen niet altijd even vlekkeloos verloopt, en dat dit beter kan. Voorstel is om daar over in gesprek te gaan in de toekomst.

Stankverminderende maatregelen

Op dit moment onderzoekt Noblesse diverse methodes om te proberen de stankoverlast te verminderen. O.a. is door een omwonende tijdens een omwonenden bijeenkomst het idee geopperd om de “pijp” van Attero te gaan gebruiken voor de afvoer van Noblesse, deze optie wordt nu onderzocht. Ook wordt de verenlijnconfiguratie stukje voor stukje bestudeerd om tot verdere verbeteringen te komen. Eventuele uitbreiding van het biobed wordt ook onderzocht. Noblesse geeft ook aan dat voor al deze onderzoeken meestal vergunningen nodig zijn, en dat de onderzoeken langdurige kwesties worden wanneer  er bezwaren komen op vergunningsaanvragen.

E-Noses

Het voorstel van de gemeente is om in overleg met de 3 partijen en een E-nose expert opnieuw E-Noses te gaan ophangen. Stichting Veilig ETP heeft daarbij aangegeven dat er een duidelijk doel moet zijn voor het gebruik van E-Noses. Wat wordt er gedaan met het resultaat ? En dan ? E- noses hebben geen juridische waarde. Dhr. Baas gaf aan dat het een duidelijk beeld zou geven van de stank. Noblesse stelt voor om een soort werkgroep op te richten. Stichting Veilig ETP heeft aangegeven dat zij zich afvraagt of E-Noses een oplossing voor de stank biedt. Dhr. Baas gaf daarop aan dat het geen oplossing voor de stankoverlast is, maar een van de onderdelen van een pakket stankverminderende maatregelen.

Burgemeester Baas merkt nog op dat de continuïteit van gemaakte afspraken gewaarborgd moet zijn, ook bij bestuurswisselingen en/of functiewisselingen. Er zijn geen afspraken gemaakt tijdens dit eerste overleg. Stichting Veilig ETP heeft aangegeven bij de gemeente en Noblesse dat we alles eerst gaan bespreken, en voorleggen aan de omwonenden.

Daarna zal er een datum worden vastgesteld voor een volgend overleg met de gemeente Midden Drenthe en Noblesse Proteins.

Aan omwonenden bij deze de oproep jullie reactie hierop te delen, zodat wij dit mee kunnen nemen: Stuur uw email  naar op veiligetp@gmail.com

Of neem contact op met een van de bestuursleden van Veilig ETP. Graag dit verslag ook delen met buren/omwonenden die geen computer of internet hebben.

admin • januari 24, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *