Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Verslag gesprek met fractievoorzitters VVD, PVDA, Christen Unie en Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork

Op maandag 29 juni heeft er een overleg plaatsgevonden tussen 4 fractieleiders van de gemeenteraad van Midden Drenthe, te weten: Marc Bosscha, Charles de Haas, Benny Muskee en Henk Heideveld. Ook was hierbij aanwezig de griffier.  Wij stelden het zeer op prijs dat de fractieleiders bereid waren om met ons in gesprek te gaan naar aanleiding van de door ons gestuurde brief aan de raad.

Voorafgaand aan dit gesprek:  Er was een werkgroep in het leven geroepen door burgemeester Baas waarin de gemeente, Noblesse en wij zouden plaatsnemen. Voordat er ook maar iets was besproken is Stichting Veilig ETP  uit de werkgroep gezet. Dit omdat de stichting zich niet wenste te conformeren aan de beslotenheid en geslotenheid van de werkgroep, en de gemeente daarop aangegeven heeft dat het dan geen zin heeft voor de stichting om deel te nemen aan de werkgroep die was opgestart.

Daarna is er door de stichting Veilig ETP een brief gestuurd naar alle raadsleden. Een roep om steun en hulp. Daarop heeft er een gesprek plaats gevonden met de vier fractieleiders.

Verslag gesprek met fractieleiders 29 juni 2015:

Er werd door ons een duidelijke presentatie gegeven van wat  er allemaal gebeurd is in de afgelopen drie jaar rondom Noblesse.

Er zijn bijna 1000 klachten over stank- en geluidsoverlast (afgelopen maand alweer 43 bij de gemeente gemelde klachten) , afvalwaterlozing op sloten, zwarte rookpluimen, openstaande deuren, lozingen op het terrein, losliggend slachtafval en gevaarlijke werksituaties voor het personeel. Dit wordt ondersteund met tientallen foto’s, filmpjes en documenten van omwonenden als bewijs.
Bij de omwonenden is niet alleen “klachtmoeheid” ontstaan, maar ook is er geen vertrouwen in Noblesse en de wijze waarop de gemeente de belangen van de inwoners behartigt. De tot dusver genomen maatregelen hebben niet geleid tot vermindering van de stankoverlast. De stichting is van mening dat de recent afgegeven vergunning een vrij brief is voor Noblesse om te doen en laten wat zij willen zonder dat de gemeente Midden Drenthe in staat is te handhaven.

Door de raadsleden werd aangegeven dat de raad het betreurt dat er geen vertrouwen meer is van de stichting en de omwonenden in de gemeente. Volgens de raadsleden is de gemeente en ook Noblesse en Attero bereid om mee te willen denken om tot een oplossing te komen.  Aangegeven werd dat men het belangrijk vind dat ook de stichting deelneemt aan dit overleg.
Wij hebben daarop aangegeven dat  wij ten allen tijde bereid zijn om te praten, maar dat wij niet degenen zijn die de stank- en geluidsoverlast moeten oplossen.  We zitten al drie jaar in de stank met praten wordt dat niet opgelost. De raadsleden gaven daarop aan zich sterk te willen maken voor een Plan van aanpak, voorzien van een tijdpad, in overleg met alle partijen om de stankoverlast te verminderen.
Er zal op korte termijn antwoord worden gegeven door de raad / gemeente op vragen en opmerkingen van stichting Veilig ETP:
–  Stichting Veilig ETP heeft niet de financiële middelen om dure advocaten te betalen om rechtszaken te voeren tegen Noblesse.  Vooral het toestaan van proefnemingen biedt Noblesse alle mogelijkheden om te doen en laten wat ze willen. Onder het mom van proefdraaien mag men dan stinken, geluidsoverlast veroorzaken e.d. zonder dat gemeente daarop dan kan handhaven.  Juridisch zal de gemeente Noblesse niets meer kunnen maken bij het toestaan van proefnemingen.  Er wordt aangegeven door ons dat het belangrijk is dat hier snel een antwoord op komt omdat de termijn van bezwaar maken verloopt op 22 juli 2015.   Wat wil en kan de raad nog doen aan de recent afgegeven vergunning? Hierop is tot nu toe (8 juli 2015) geen antwoord gekomen.

– Tevens was de stichting benieuwd of er voor de openstaande deuren op 3 mei jl. een dwangsom is opgelegd. Hierop is wel een antwoord gekomen:  Ja, hiervoor is aan Noblesse een nieuwe dwangsom opgelegd van € 10.000,.

Er is door ons aangegeven dat wij altijd bereid zijn om te overleggen of deel te nemen aan een werkgroep, mits het een doel heeft en dat wij open en transparant kunnen zijn naar onze achterban.  Het doel is:  de stankoverlast stoppen. Wij hoeven dat niet op te lossen. Dat moeten Noblesse of andere overlast veroorzakende bedrijven op het ETP zelf doen.

De raad wil graag een plan van aanpak maken met een daarbij behorende tijdslijn, een plan van aanpak wat door alle partijen gedragen wordt. De raad gaat daarom ook in gesprek met Noblesse en Attero, en de raad blijft in gesprek met de stichting Veilig ETP.

Wat betreft het instellen van een 24 uurs bereikbaar klachten meldpunt is het ons niet duidelijk waar dit vandaan komt. Wij hebben dit in ieder geval niet voorgesteld. Want er is al een paar jaar de mogelijkheid om 24 uur per dag klachten te melden. Wat wij hebben aangegeven is: er wordt niet adequaat gereageerd door het RUD op het gebied van handhaven naar aanleiding van een klacht. Als er gebeld wordt met een klacht, en er zou daarop een keer actie op worden ondernomen door het RUD, dan moet de RUD medewerker vaak van ver komen, bijvoorbeeld vanaf Roden. De RUD medewerker arriveert daarom vaak te laat.

 

 

admin • juli 8, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *