Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Gedoogbeschikking Proefneming Noblesse – update-

24 februari 2016 – Noblesse gaat een proef doen om de stankoverlast terug te dringen.

Onderstaande informatie brief ontvingen wij van de gemeente Midden Drenthe:

“Geachte lezer,

Hierbij willen wij u informeren over de laatste stand van zaken over het bedrijf Noblesse Proteins BV (Noblesse).  Op basis van de vele geurklachten vanuit de omgeving ten opzichte van Noblesse zijn er de laatste maanden regelmatig gesprekken gevoerd tussen ons en het bedrijf met als doel de geursituatie in de directe omgeving te verbeteren.
Proefneming

De gesprekken hebben er toe geleid dat Noblesse een aanvullende geur emissiebeperkende maatregel heeft uitgewerkt. Dat is een maatregel die ervoor moet zorgen dat de geuroverlast wordt verminderd. Voordat deze maatregel kan worden ingevoerd, moet er een proef gedaan worden om te onderzoeken of de maatregel ook een positief effect heeft op de geurbeleving in de omgeving en zo een vermindering van de geuroverlast betekent.
Omgevingsvergunning

Om een proef te mogen uitvoeren heeft Noblesse een omgevingsvergunning nodig. Deze bestaat uit een 1e fase en een 2e fase. De 1e fase vergunning hebben wij verleend op 1 juni 2015. Om proeven te mogen doen heeft Noblesse ook een 2e fase omgevingsvergunning nodig. Deze 2e fase vergunning heeft Noblesse al wel aangevraagd, maar die is nog niet door ons verleend.
Gedoogbeschikking

Gezien de geuroverlast, zoals die door omwonenden ervaren wordt, vinden wij het erg belangrijk om zo snel mogelijk met de proef te starten. Noblesse heeft ons op 5 februari 2016 schriftelijk verzocht om vooruitlopend op het besluit op de omgevingsvergunning 2de fase een gedoogbeschikking af te geven voor de proef.
Wij hebben gezien alle geurproblematiek besloten om het verzoek van Noblesse in te willigen en vooruitlopend op een omgevingsvergunning 2e fase een gedoogbeschikking af te willen geven.

Communicatie

De stichting Veilig ETP hebben wij zojuist geïnformeerd over dit voornemen (22 feb jl.) Vanaf 24 februari liggen de stukken twee weken ter inzage en kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen tegen dit voorgenomen besluit.
Op 10 maart 2016 eindigt de termijn van ter inzagelegging, waarna wij een besluit nemen (met inachtneming van eventueel ingediende zienswijzen) over de gedoogbeschikking.
Wij koersen op een besluitvorming voor eind maart, zodat de proef snel kan worden gestart. Uiteraard is deze planning afhankelijk van zienswijzen en/of mogelijke rechtsgangen.
Omgevingsvergunning 2e fase

Noblesse heeft ook de omgevingsvergunning 2e fase aanvraag ingediend. Wij zijn voornemens deze vergunning te verlenen. Deze aanvraag ligt vanaf 24 februari zes weken ter inzage met de mogelijkheid voor belanghebbenden om een zienswijze in te dienen.
Tot slot

Wij kiezen voor het afgeven van een gedoogbeschikking, om zo in het belang van de omwonenden zo snel mogelijk te kunnen starten met de proef. De verlening van de omgevingsvergunning vergt een langere periode, wat zou betekenen dat de proeven op zijn vroegst eind april kunnen starten. Gezien de bijzondere omstandigheden vinden wij dat gedogen gerechtvaardigd is. De verwachting is dat de proefneming een belangrijke bijdrage zal leveren aan vermindering van de door de omgeving ervaren geuroverlast.
Het leek ons goed u hierover, voor de openbare bekendmaking op 24 februari aanstaande, te informeren.
Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Eefting, vergunningverlener, te bereiken op maandag tot en met vrijdag via tel. (0593) 53 92 20.
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,  ”

 

Zie ook een artikel RTV Drenthe : Noblesse doet proef om geuroverlast een halt toe te roepen.

 

admin • februari 22, 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *