Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Problemen bij Noblesse leiden niet tot stopzetting productie -update-

– Update 4 mei  – (n.a.v. berichtgeving RTV Drenthe) :

“Bel dan even hoe het zit”, aldus dhr. Hoekstra….. Wij hebben gebeld met Noblesse: Al op 3 mei  heeft stichting Veilig ETP telefonisch contact opgenomen met Noblesse Proteins om te vragen wat er aan de hand was, en waarom de deuren openstonden. Het antwoord  van Noblesse was als volgt: “Er waren schadelijke stoffen aanwezig in de hal, om deze stoffen op een veilige wijze af te voeren zijn de deuren open gezet.”

Tijdelijke stoomketel:
In de originele aanvraag van 2009 is door Noblesse Proteins aangegeven dat bij calamiteiten/onderhoud van Attero zij ook buiten bedrijf zijn.
Dit is in de procedure bij de Raad van State nogmaals nagevraagd en bevestigd. Hierdoor was er dan ook geen uitstoot van NOx. Door het plaatsen van een stoomketel zal er dus wel degelijk een NOx emissie plaatsvinden. Dit is ook weer zeer nadelig voor de natura 2000 gebieden.

 

4 mei 2015  – Problemen bij Noblesse in Wijster leiden niet tot stopzetten productie.

Noblesse Proteins in Wijster had afgelopen weekend flinke problemen. Normaal is men in de loop van zaterdag door de voorraden heen maar gisteren heeft het bedrijf ondanks de forse problemen niet besloten om de omgeving te behoeden voor gevaarlijke stoffen maar gewoon de productie doorgezet.

Dikke zwarte rookwolken, chloor en kadavergeur. Het deert de leiding van het bedrijf kennelijk niets. Tegen de verordeningen in stonden een aantal deuren uren lang wijd open. Volgens een woordvoerder van Noblesse omdat er te veel schadelijke stoffen in de hal aanwezig zouden zijn. Kennelijk mag de omgeving daar wel aan bloot worden gesteld.

Omwonenden vinden dat er in dit soort situaties maar één optie is. Namelijk de productie stil leggen en pas hervatten wanneer de problemen zijn opgelost. De voorraad slachtafval had in dat geval afgevoerd kunnen worden naar Rendac in Bergum.

Omwonenden gaan er van uit dat het bevoegd gezag sancties aan het bedrijf gaat opleggen. Anders wordt het wel erg lucratief om voorschriften aan de laars te lappen.

Men maakt zich ernstige zorgen over de schadelijke stoffen die zijn vrij gekomen. Bijgaand foto’s die door omwonenden zijn gemaakt.  Deze spreken voor zich.

 

 

1 2 3 4

6

 

5

 

admin • mei 4, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *