Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Overhandiging vragen aan college 7 november, en motie unaniem aangenomen

Op 7 november, voorafgaand aan de begrotingsraadsvergadering werden onderstaande vragen overhandigd aan burgermeester Broertjes van Midden Drenthe. Tijdens deze vergadering werd er een motie ingediend door Gemeentebelangen. De motie houd in dat met onmiddellijke ingang gedurende de periode van 1 jaar te stoppen met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan voor het Energie Transitie Park Midden Drenthe. En voordat het college besluit om verder te gaan, eerst een debat met de gemeenteraad te voeren waarbij ook de situatie van de omwonenden wordt geevalueerd.

Vragenlijst:

Geacht college,

Naar aanleiding van de bespreking van afgelopen 21 oktober zijn wij van mening dat er toch nog een aantal vragen onbeantwoord zijn, en er inmiddels nog een aantal andere vragen namens de omwonenden bijgekomen zijn, namelijk:

Hoe zit het nu met het nemen van de luchtmonsters (besproken 21 okt.) ?

De permanente geurmeting ? (besproken 21 okt.).

Bijlagen bij vergunningaanvraag van Noblesse willen wij nu inzien, ook al zijn ze nog niet aangevuld.(besproken 21 okt.)

Welke milieucategorie heeft Noblesse ? (besproken 21 okt.)

Hoe zit het met de nachtelijke aanvoer van Noblesse ? hierbij worden de normen overschreden, waarom wordt daarop niet gehandhaafd (besproken 21 okt.)

Is er nog nieuws wat betreft de kinderen die benaderd worden ?

 

En inmiddels hebben wij nog meer vragen aan de gemeente Midden Drenthe die wij graag op korte termijn beantwoord zien.

Waarom neemt de gemeente Midden Drenthe zulke grote financiële risico’s ? Wanneer een permanente geurmeting al te duur is, en zo’n geurmeting niet eens verhaald kan worden op het overlast veroorzakende bedrijf ?

Zijn de zonnepanelen, zoals in de vergunning afgesproken, geplaatst bij Noblesse ?

Hoe zit het met de huidige opslag van de chemicaliën ?

Is het personeel wat er werkt gecertificeerd om met deze stoffen te werken

Waar gaat het afvalwater naar toe ? En wie is daar verantwoordelijk voor de overlast ?

De basismeting van een zelfde soort proces als Noblesse moet nog gedaan worden, wanneer gaat dit gebeuren ?

Hoeveel procent moet Noblesse reduceren op het energieverbruik om als duurzaam te worden aangemerkt ?

Op hoeveel graden celsius mag het slachtafval product naar Noblesse aangevoerd worden via het wegtransport ?

Het slachtafvalproduct moet binnen 24 uur verwerkt zijn, vanaf het moment dat de kip de slachterij binnenkomt en dat dit product bij Noblesse de fabriek weer uitgaat: Hoe, en door wie wordt dit gecontroleerd ? Wordt dit gelabeld ?

Eis dat de norm naar beneden bijgesteld wordt. Is het college bereid te kijken naar de mogelijkheden om de milieuvergunning van Noblesse dusdanig aan te scherpen dat stankoverlast bij productie, binnen de aangescherpte norm, uitgesloten is !

admin • december 5, 2014


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *