Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Nieuwe aanvraag Noblesse Proteins (update)

Zoals jullie wellicht al in de krant of op internet gelezen hebben wil Noblesse Proteins graag haar proefneming verlengen en uitbreiden.

Zie ook: RTV Drenthe

(Mede) Naar aanleiding van de aanvraag van Noblesse Proteins voor uitbreiding en verlenging proefneming: 

Het laatste gesprek tussen de gemeente en Veilig ETP dateert van 29 augustus. We zouden op 10 november 2016 een gesprek hebben met de gemeente Midden Drenthe. Helaas is dit gesprek door burgemeester Baas gecanceld. Wij hebben veel vragen, maar krijgen geen antwoorden.

In mails van de gemeente naar omwonenden is door de gemeente Midden Drenthe aangegeven dat de stichting volledig op de hoogte is van de stand van zaken bij Noblesse, en dat de stichting deze informatie naar de omwonenden moet communiceren. Dit is niet correct. Er zijn tussen ons en de gemeente Midden Drenthe geen afspraken daarover gemaakt, daarnaast krijgen wij bijna geen informatie vanuit de gemeente.

Openheid en transparantie zijn ver te zoeken bij de gemeente Midden Drenthe. De stichting Veilig ETP ontvangt alleen klachtenoverzichten van de gemeente. De afgelopen maanden laten de overzichten een behoorlijk aantal klachten zien. Het werkelijke aantal klachten ligt nog hoger door hiaten in de klachtenregistratie van de gemeente.

De stankoverlast is niet afgenomen door de proefneming van Noblesse. Bij recente metingen voldeed Noblesse niet aan de gestelde normen. Deuren staan nog steeds open. De gemeente Midden Drenthe geeft blijkbaar het RUD geen opdracht tot handhaven.

De proefneming die in april 2016 gestart is heeft tot nu toe geen resultaat, de stankoverlast is er nog steeds en is niet afgenomen. Door Noblesse Proteins is altijd beweerd dat de zogenaamde verenlijn de boosdoener van de stankoverlast was. Blijkbaar is nu opeens de zgn. bloedlijn de boosdoener.

Wij kunnen niets anders doen dan nogmaals aandringen op openheid en transparantie van de betrokkenen en een spoedig gesprek met de gemeente Midden Drenthe.

 

Update 9 december 2016:

Gemeente Midden Drenthe gaat de proefneming gaat en ook toestemming geven voor uitbreiding van de proef.  Wij ontvingen een mail van de gemeente hierover een uur voordat dit bericht in de pers kwam.

Zie ook: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/116178/Slachtafvalverwerker-Noblesse-mag-proef-met-biofilter-uitbreiden

en http://www.dvhn.nl/drenthe/Proef-Noblesse-mag-vier-maanden-door-21842248.html

admin • december 7, 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *