Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Gemeente Midden Drenthe verleent omgevingsvergunning Milieu aan Noblesse Proteins

4 juni 2015 – Bijna een jaar na indiening van de zienswijzen, en 1 week na onze brief aan de gemeenteraad van Midden Drenthe, is er opeens een besluit genomen door het College van Midden Drenthe en een antwoord op de zienswijze gekomen.

Wij vinden het een zeer zorgwekkende ontwikkeling dat het College van Midden Drenthe deze vergunning aan Noblesse ondanks ca. 130 bezwaren van omwonenden heeft verleend.

Onderstaand de documenten die wij vanmorgen ontvingen van de gemeente. Aan ons uitdrukkelijke verzoek om (zoals was afgesproken) de antwoorden op de zienswijze persoonlijk en schriftelijk te communiceren naar alle omwonenden die bezwaar hebben gemaakt wilde de gemeente Midden Drenthe niet ingaan.  Daarom stellen wij de omwonenden / indieners via onze website op de hoogte.

Besluit

Overwegingen

Voorschriften

Beantwoording zienswijzen

admin • juni 4, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *