Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Communicatie standpunt Veilig ETP n.a.v. 1e bijeenkomst werkgroep – Update 30 april 2015

-Update- Op 30 april ontvingen wij onderstaand  antwoord van de gemeente Midden Drenthe op onze mail van 16 april.  Voorstel van de gemeente Midden Drenthe is om dit op 11 mei te laten plaatsvinden.

“Naar aanleiding van de reactie van de Stichting Veilig ETP  ten aanzien van de deelname aan de werkgroepen, zouden wij als gemeente graag een afspraak maken met de deelnemers namens Veilig ETP aan de werkgroepen om  de voortgang van de werkgroepen te bespreken. ”

16 april – Onderstaande mail hebben wij vandaag verstuurd naar Gemeente Midden Drenthe naar aanleiding van de eerste werkgroepbijeenkomst van 1 april 2015

Geachte heren Baas en Dolfing,

 

Zoals wellicht bekend is één van de hoofdtaken van de stichting Veilig ETP, het informeren van omwonenden over veiligheid en leefbaarheid op en rond het Energie Transitie Park. Openheid en transparantie zijn daarbij onze kernwaarden. In de gesprekken die wij de afgelopen tijd met u beiden hebben gevoerd, heeft u aangegeven dat de gemeente eveneens openheid en transparantie nastreeft.

Tijdens de eerste werkgroep bijeenkomst is gesproken over de communicatie van de partijen over hetgeen besproken zal worden in de werkgroepen. Hierbij is voorgesteld om achteraf te bepalen wat wel en niet naar buiten kan worden gebracht. Om te voorkomen dat onze integriteit ter discussie komt te staan naar onze achterban, willen we hen blijven informeren over de voortgang tijdens dit proces. Dat er hierbij soms details, mogelijke oplossingsrichtingen, zorgpunten van onze zijde worden gecommuniceerd, kan dan wat ons betreft voorkomen. 

Tegelijkertijd begrijpen wij goed en onderschrijven wij, dat bedrijfsgevoelige informatie niet openbaar mag worden. Wij kunnen ons alleen niet vinden in de voorgestelde beheersmaatregel. Volgens ons moet het met goede wil van alle partijen mogelijk zijn hier een andere modus in te vinden die meer recht doet aan de na te streven openheid en transparantie. Noblesse kan bijvoorbeeld haar informatievoorziening richting de werkgroep meer algemeen houden (geen gedetailleerde informatie zoals hoeveelheden, temperaturen etc.). Wij zijn immers geen experts die daar iets van hoeven te vinden. Mochten er zaken zijn die toch bedrijfsgevoelig zijn en vermeld moeten worden dan kan Noblesse dat van te voren aankondigen tijdens het overleg en benoemen welke informatie het betreft. Ook kunnen we aan het eind van ieder overleg als vast agenda punt vast stellen wat bedrijfsgevoelig is.

Wij zijn van mening dat alles wat besproken wordt gecommuniceerd mag worden, tenzij alle drie partijen overeenstemming bereiken dat dit niet wordt gedaan. Volgens ons worden dan ieders belangen op een juiste wijze gediend.

Graag bespreken we in het volgende werkgroep overleg de exacte uitwerking.

Met vriendelijke groet,

admin • april 16, 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *