Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

3

11 juni 20.00 uur gemeentehuis Beilen: bespreking brief aan gemeenteraad in commissie Algemeen Bestuur

10 juni 2015 – Wij vernamen dat onze brief morgenavond (donderdag 11 juni) om 20.00 uur wordt besproken in de Commissie Algemeen Bestuur. Wij zijn daar niet van op de hoogte gebracht door de gemeente Midden Drenthe. De vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur is een openbare vergadering en men mag dus plaats nemen op de publieke tribune. Wij doen hierbij dan ook een oproep aan omwonenden om op donderdagavond 11 juni om 20.00 uur naar het gemeentehuis te komen. 

28 mei 2015 – Stichting Veilig ETP heeft op 15 mei 2 WOB verzoeken ingeleverd bij de gemeente Midden Drenthe. Daarnaast is gisteren (27 mei) een brief aan de raad gestuurd. Deze brief is op 28 mei ook per mail naar de raadsleden verstuurd.  De brief is hieronder te lezen:

Aan de gemeenteraad van Midden Drenthe,                                                   Drijber, 27 mei 2015

 

 

In het weekeinde van 2 mei begon er een week van groot onderhoud bij Attero te Wijster. Attero draaide niet. Wij vernamen via meerdere omwonenden dat Noblesse bezig was om productie te gaan draaien of te draaien.

Dit ging gepaard met veel stank, zwarte rookontwikkeling en diverse openstaande deuren. Veilig ETP heeft op zondagavond 3 mei telefonisch contact met Noblesse opgenomen om te vragen wat er aan de hand was, en waarom de deuren openstonden. Ook is de gemeente verzocht te handhaven op stank, openstaande deuren en diverse andere zaken. De medewerker van Noblesse gaf aan dat de deuren open stonden om de schadelijke gassen die binnen in de hal aanwezig waren naar buiten te doen afvloeien.

Een medewerker van de RUD was tegen 21.00 uur ter plaatse. Hij heeft kunnen constateren dat het stonk en dat er in ieder geval nog 1 deur voor langere tijd openstond. De man is bij Noblesse geweest en wij zouden terugkoppeling ontvangen over wat er verder mee zou gebeuren. Naar aanleiding van een mail van stichting Veilig ETP over de openstaande deuren bij Noblesse op 2, 3, en 4 mei zou er een zaaknummer aangemaakt worden. Bij navraag op 19 mei 2015, bleek dat er helemaal geen zaaknummer is aangemaakt, en dat men dat ook niet van plan is dit te gaan doen. De reden hiervoor was dat het een zaak tussen de gemeente en Noblesse betrof. Deze gang van zaken vinden wij buitengewoon vreemd. Wij doen een melding en ervaren overlast en daarmee is het een zaak tussen ons, de gemeente en Noblesse. Wij vragen de Raad om te onderzoeken waarom er op deze manier met omwonenden van het ETP wordt omgegaan.

Op 20 mei ontvingen wij een email van een communicatie medewerkster van de gemeente waarin geschreven stond dat “de gemeente een indringend gesprek heeft gehad met Noblesse” en “overigens heeft Noblesse de stoomketel aangevraagd in de uitbreidings/aanpassingsvergunning”.  Wij vatten dit op als: Noblesse, foei, dat mag je niet weer zo doen. Noblesse heeft geen vergunning om te draaien indien Attero voor groot onderhoud stil ligt.  De reden waarom Noblesse dan wel schijnt te kunnen draaien in zo’n situatie is:  Noblesse dit heeft aangevraagd d.m.v. een uitbreidingsvergunning, waarop ca. 130 zienswijzen zijn ingediend door omwonenden,  en de gemeente Midden Drenthe bijna 1 jaar na de indiening van zienswijzen op deze aanvraag geen antwoord geeft. Met andere woorden: de gemeente Midden Drenthe biedt Noblesse op deze manier de mogelijkheid om toch al vast alles uit te gaan voeren wat Noblesse aangevraagd heeft.

Wij vragen de Raad te onderzoeken waarom de gemeente de ingediende zienswijze nog steeds niet heeft beantwoord en waarom de belangen van de omwonenden niet ter zake doen.  Wij vragen de Raad te onderzoeken waarom de gemeente Midden Drenthe deze zienswijze als “gespreksonderwerp” in een zgn. werkgroep wil laten afhangen. Dit is niet de normale gang van zaken: een zienswijze dient te worden beantwoord aan de indieners.

 

Wij vragen de Raad om te onderzoeken waarom de gemeente Midden Drenthe, RUD en Provincie alles uit de kast haalt en alle kanten opdraait om Noblesse toch maar geen enkel strobreed in de weg te leggen. Wij vragen de Raad te onderzoeken waarom er nog steeds geen rechtszaak heeft plaatsgevonden over de openstaande deuren en dwangsommen en waarom elke vorm van communicatie hierover richting omwonenden achterwege blijft.

 

Er is een poging gedaan om een werkgroep op te starten waarin de Gemeente, Noblesse en stichting Veilig ETP zouden plaatsnemen. Wij hebben één gesprek gehad, waarbij het stichting Veilig ETP duidelijk werd dat Gemeente en Noblesse niet open en transparant wilden communiceren. Het zou ons “verboden” worden om open en transparant te zijn naar onze achterban.  Wij vragen de Raad te onderzoeken waarom een gemeente die openheid en transparantie hoog in het vaandel heeft een stichting gaat verbieden om open en transparant te zijn naar haar achterban? Het moge duidelijk zijn dat bedrijfsgevoelige gegevens uiteraard niet door de stichting zouden worden gecommuniceerd in het openbaar.

In het gesprek van 11 mei tussen burgemeester en de stichting werd ons medegedeeld dat wij beter niet meer moesten deelnemen aan de werkgroep. De gemeente gaat daarom nu alleen met Noblesse in een werkgroep aan de slag. We vragen de Raad te onderzoeken wat het nut is van een werkgroep waar 2 partijen in zitten die indirect hetzelfde doel hebben? Noblesse wil graag haar “aanpassingsvergunning” hebben en de gemeente wil haar graag daarin faciliteren. Twee partijen die tot nu toe weinig adequate maatregelen hebben getroffen om de omwonenden te beschermen tegen de voortdurende overlast die met inmiddels rond de 800 klachten al drie jaar voortduurt zonder enig resultaat.

Op dit moment is men binnen de gemeente druk bezig om E-noses te gaan plaatsen rondom Noblesse. Wij vragen de Raad te onderzoeken wat de reden en het nut hiervan is? E-noses hebben geen rechtsgeldigheid, zijn dus geen juridisch bewijs, en geven Noblesse de kans om de tweede verenlijn in gebruik te gaan nemen. Dit is voor Noblesse (en de gemeente?) het middel om dat gemakkelijk voor elkaar te krijgen. Daarnaast is het plaatsen van E-noses erg kostbaar. In deze tijd van bezuinigingen kan dit straks over de balk gegooide geld ons in ziens beter besteed worden, bijvoorbeeld aan het doorzetten van de rechtszaak richting Noblesse om zo adequaat invulling te geven aan  haar handhavende en beschermende taak. Er is voordat wij uit de werkgroep gezet werden nog wel even gevraagd of wij de locaties voor de E-noses mee zouden willen bepalen. Dit gaan wij zoals jullie wel zullen begrijpen niet doen.

Noblesse pretendeert dat zij zo ontzettend goed bezig zijn om de overlast te verminderen, ze zitten namelijk al binnen de normen van de vergunning, dus zijn dit niet verplicht. De werkelijke reden van het “goed bezig zijn” van Noblesse is dat men graag de tweede verenlijn wil openen, zodat er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog veel meer overlast zal gaan plaatsvinden.

Er is door stichting Veilig ETP een poging gedaan om in gesprek met Noblesse en de gemeente te gaan.  Maar op basis van leugens, loze beloften, vertragende tactieken, onnuttige voorstellen en geheimhouding, is het moeilijk om in een werkgroep constructief samen te werken. Stichting Veilig ETP gaat dan om genoemde redenen  ook niet langer deelnemen aan deze “werkgroep”. Door burgemeester Baas is voorgesteld om 4 maal per jaar te worden geïnformeerd door de werkgroep. Hierop stelt de Stichting ook geen prijs.

 

Terug kijkend op de afgelopen jaren waarin de omwonenden bijna iedere dag met de overlast worden geconfronteerd en waarin er geen enkele vooruitgang is behaald, ervaren wij de gemeente helaas als een partij tegen wie wij ten strijde moeten trekken. Dit in plaats van een orgaan dat haar burgers beschermt en proactief, daadkrachtig en transparant werkt aan een oplossing. Wij verzoeken de Raad de gang van zaken grondig te onderzoeken om helder te krijgen waarom de gemeente in drie jaar tijd nog steeds geen resultaten heeft geboekt. Tevens vragen wij de Raad om helder te krijgen wat het plan van aanpak is met de bijbehorende termijn waarmee de gemeente verwacht wel resultaat te boeken en dat zij dit plan van aanpak toetst op daadkracht, kwaliteit, voortgang en slagingskans.

 

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Veilig ETP

 

admin • mei 28, 2015


Previous Post

Next Post

Comments

 1. A. Rombouts mei 29, 2015 - 6:42 am Reply

  In civiel kort geding stillegging vragen totdat stankprobleem uit de wereld is. C.q. verbod om stank te verspreiden op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per stankvoorval.
  En dan bij elk stankvoorval getuigenverklaringen opstellen als bewijs.

 2. Henk mei 29, 2015 - 5:32 pm Reply

  De gemeente Beilen heeft ook al zitten slapen bij Attero.
  Daarom kan de nieuwe eigenaar z’n gang gaan.
  Het repareren van een gat in de weg in Spier duurt erg (te) lang.

  Noblesse krijgt ook de ruimte allerlei viezigheid de lucht in te blazen.
  Spotjes op tv om reclame te maken voor de mooie provincie Drenthe.
  Nou dat lukt uitstekend op deze manier.

 3. Jannes juni 18, 2015 - 2:30 pm Reply

  Wij dachten een nieuwe burgemeester, maar deze zit er ook voor zijn eigen portemonnee,en niet voor de burgers

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *