Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

“brandbrief” aan gemeenteraadsleden Midden Drenthe gestuurd

Gisteren (14 december) hebben wij onderstaande brief aan alle gemeenteraadsleden, griffier en College van gemeente Midden Drenthe verstuurd.

“Geachte gemeenteraadsleden,
 
Ongeveer 1 jaar geleden is er een rondetafelgesprek geweest met een aantal fractievoorzitters, Burgemeester Baas en het bestuur van stichting Veilig ETP. In dat rondetafelgesprek is de afspraak gemaakt dat wanneer er iets niet goed gaat dat wij dan aan de bel zouden trekken. Bij deze doen wij dat.
 
In februari 2016  is er door het College een gedoogbeschikking aan Noblesse verstrekt wat betreft de 2e fase omgevingsvergunning. Want dan zou Noblesse kunnen starten met de door hen en de gemeente noodzakelijk geachte proefneming. Snelheid was volgens de gemeente geboden want “de verwachting is dat de proefneming een belangrijke bijdrage zal leveren aan vermindering van de door de omgeving ervaren geuroverlast”. Dit was te lezen in de informatiebrief van de gemeente aan de omwonenden van het ETP Midden Drenthe. 
In augustus 2016 was duidelijk dat de stankoverlast niet verminderd was.  
 
Daarop hebben wij een gesprek gehad met burgemeester Baas. Voorafgaand aan het gesprek hebben wij aangegeven dat de proefneming per direct diende te stoppen. De gemeente wilde dit niet, zij was van mening dat de stankoverlast wel verminderd was. Wij hebben daarop aangegeven dat er veel klachten missen in het klachtenoverzicht (meerdere omwonenden sturen nl. ook een mail naar ons wanneer zij een klacht indien bij de gemeente). Ook missen de klachten in dit overzicht, die gemeld worden op de geur app van Noblesse. In dit overleg in augustus is afgesproken met burgemeester Baas dat hij uit ging zoeken hoe het precies zat met de klachten, waar de registratie mis ging.  Hij zou daar in het komende overleg op terugkomen. Er werd een nieuw overleg ingepland voor 10 november 2016.  Bij het nakijken van de door ons ontvangen klachtenoverzichten blijkt dat het aantal klachten die geregistreerd zijn in augustus 2016 het dubbele aantal is dan het aantal klachten van augustus 2015!
 
De huidige situatie stand van zaken:
Het overleg van 10 november werd gecanceld door de gemeente Midden Drenthe. Volgens de gemeente was er geen nieuws te melden, en men wilde eerst het door ons ingediende WOB verzoek tegen het licht houden. Heel bijzonder dat er geen nieuws is na bijna 8 maanden van proefneming.
 
Wij hebben vrijwel direct aangegeven dat we toch wel graag een gesprek wilden en daarvoor diverse agendapunten ingediend bij de gemeente. Tot op heden is het niet gelukt om een afspraak te kunnen vastleggen.  Word dit bewust gestagneerd door de gemeente? Sinds eind oktober proberen wij op korte termijn een afspraak te maken.  Pas 2 weken geleden ontvingen wij een datumvoorstel: 24 januari 2017. Wij hebben toen vrijwel direct aangegeven dat we op die datum verhinderd waren en daarbij 3 andere data aangegeven.(in de week ervoor). Nog steeds wachten wij op een antwoord daarop. 
 
Afgelopen vrijdagmiddag was er opeens een mail in onze mailbox van een communicatie medewerker van de gemeente met de mededeling dat Noblesse verlenging van proefneming krijgt en zelfs uitbreiding van proefneming wanneer Noblesse een goed onderbouwd plan indient. Een uur later stond dit verhaal ook in de pers. 
 
 
In die mail staat o.a. de volgende zin:
“Binnen de omgevingsvergunning hebben wij de mogelijkheid om deze toestemming  te verlenen. Op basis van de proef die Noblesse in de afgelopen maanden heeft uitgevoerd,  zijn wij van mening dat deze technische oplossing, zorgt voor minder geuroverlast in de omgeving. “ 
Pardon? Zijn wij van mening? Op basis van wat? Wij hebben niets aan meningen! Resultaten willen wij zien. De feiten spreken voor zich, de stankoverlast is niet verminderd.
Wij zijn dan ook ten zeerste verbaasd dat het College verlenging van deze proef toestaat en voornemens is  uitbreiding van de proefneming ook toe te staan. Bij recente metingen is geconstateerd dat Noblesse de normen overschreed. Deuren staan nog steeds bijna iedere dag open.  Waarom geeft de gemeente Midden Drenthe het RUD geen opdracht tot handhaven?
 In mails van de gemeente naar omwonenden is door de gemeente Midden Drenthe aangegeven dat de stichting volledig op de hoogte is van de stand van zaken bij Noblesse, en dat de stichting deze informatie naar de omwonenden moet communiceren. Dit is bijzonder, want er zijn tussen ons en de gemeente Midden Drenthe geen afspraken daarover gemaakt, daarnaast krijgen wij bijna geen informatie vanuit de gemeente. Dus hoe zouden wij de omwonenden kunnen informeren over de stand van zaken?
Deze proefneming die in april 2016 gestart is heeft tot nu toe overduidelijk geen resultaat. Dus waarom deze proef verlengen? En waarom zelfs uitbreiden? Nu moet opeens de zgn. “bloedlijn” ook over een biobed? Deze “bloedlijn” stonk toch helemaal niet? Door Noblesse Proteins is jarenlang beweerd dat de zogenaamde verenlijn de boosdoener van de stankoverlast was. De gemeente en de omwonenden zijn jarenlang voor de gek gehouden want nu is opeens de “bloedlijn” de veroorzaker van de stank?
Zit er een eind aan een proefneming? Of zitten de omwonenden zo meteen jarenlang in de overlast van proefnemingen? Wat voor stoffen worden er eigenlijk gebruikt bij die proefneming? Waarom mogen wij geen resultaten zien van de voortdurende geurmetingen die er gedaan worden? Zouden de resultaten ongunstig zijn voor Noblesse? Waarom die geheimzinnigheid? Het lijkt erop dat Noblesse beschermt wordt in plaats van de omgeving.
 
Wij vinden het noodzakelijk om met de gemeente Midden Drenthe in gesprek te blijven over de problemen bij Noblesse en over de stand van zaken ETP Midden Drenthe. 
 
In januari van dit jaar zei dhr. Baas: In mei is de stankoverlast voorbij. Heb vertrouwen. Als het moet ga ik zelf met een spandoek lopen. Jullie moeten vertrouwen in ons hebben. Vertrouwen in Noblesse hebben. Enzovoort. Burgemeesters komen, burgemeesters gaan. Noblesse directeuren komen, Noblesse directeuren gaan. Zal de stankoverlast van Noblesse altijd blijven bestaan?  
 
Wij vragen jullie nu wederom om actie te ondernemen voor de omwonenden van het ETP Midden Drenthe.  Het is een taak van de raad om te controleren of het College het beleid goed uitvoert. Hierbij doen wij aan de Raad een verzoek daartoe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Stichting Veilig ETP”

admin • december 15, 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *