Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Overhandiging vragen aan college 7 november, en motie unaniem aangenomen

Op 7 november, voorafgaand aan de begrotingsraadsvergadering werden onderstaande vragen overhandigd aan burgermeester Broertjes van Midden Drenthe. Tijdens deze vergadering werd er een motie ingediend door Gemeentebelangen. De motie houd in dat met onmiddellijke ingang gedurende de periode van 1 jaar te stoppen met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan voor het Energie Transitie Park…

Continue Reading

Verenlijn naar gemeente Midden-Drenthe

7 okt 2013 – Vanmorgen heeft een groep omwonenden van Noblesse Proteïns de verenlijn, en een eisenpakket aangeboden aan Burgemeester Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe.   Op de verenlijn staat geschreven: “Wij zijn het zat, met die verenlijn is altijd wat” Burgemeester Broertjes ontving de omwonenden, en nam het eisenpakket in ontvangst. De omwonenden willen…

Continue Reading

Offerte GGD Drenthe naar gemeente Midden Drenthe

30 mei 2014 – De stand van zaken  GGD-Drenthe / Onderzoeken van de ingediende gezondheidsvragen van omwonenden van het ETP-terrein: Er is door GGD-Drenthe een offerte aan de gemeente Midden Drenthe uitgebracht, met daarin het traject wat GGD Drenthe wil gaan volgen om de gezondheidsvragen van omwonenden te beantwoorden. Stichting Veilig ETP vindt dat het…

Continue Reading

1 5 6 7