Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

-Update- Rechtszaak Noblesse Proteins

Update 7 april: Update: Uitspraak in onderstaande rechtszaak is met 6 weken uitgesteld. Uitspraak uitgesteld – RTV Drenthe   2 februari 2016 – Artikel RTV Drenthe: “Noblesse: Oplossingen bereik je niet in de rechtszaal” Uitspraak over 6 weken. Stichting Veilig ETP vind het jammer dat Noblesse zo’n houding heeft. De mentaliteit van Noblesse om te zeggen…

Continue Reading

Uitspraak rechter in zake dwangsommen

1 oktober 2015 – Gisteren heeft de rechtbank Noord Nederland uitspraak gedaan in de zaak over de opgelegde dwangsommen aan Noblesse Proteins. De rechtbank noemt het rapport dat ten grondslag ligt aan de opgelegde dwangsommen “ondeugdelijk”. Daarom zijn de overtredingen niet aannemelijk gemaakt en hoeven de dwangsommen niet betaald te worden. Zie uitspraak: Uitspraak rechter Artikel…

Continue Reading

Mededeling van de gemeente Midden Drenthe over stankoverlast Noblesse

26 augustus 2015: Op verzoek van de gemeente Midden Drenthe de volgende mededeling: Naar aanleiding van de toegenomen geuroverlast en de toename van het aantal klachten in de afgelopen periode, heeft burgemeester Ton Baas, Noblesse vandaag verzocht de productie tijdelijk stil te leggen. Indien dat om technische redenen onhaalbaar is om dan de productie terug…

Continue Reading

Verslag gesprek met fractievoorzitters VVD, PVDA, Christen Unie en Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork

Op maandag 29 juni heeft er een overleg plaatsgevonden tussen 4 fractieleiders van de gemeenteraad van Midden Drenthe, te weten: Marc Bosscha, Charles de Haas, Benny Muskee en Henk Heideveld. Ook was hierbij aanwezig de griffier.  Wij stelden het zeer op prijs dat de fractieleiders bereid waren om met ons in gesprek te gaan naar…

Continue Reading

2

We willen naar de rechtbank

18 juni 2015 – Wij willen bezwaar maken tegen de vergunningverlening aan Noblesse. Hiervoor moeten we naar een rechtbank.  Hier is veel geld voor nodig aangezien de kosten van een advocaat aardig in de papieren kunnen lopen.  Wij vragen jullie steun hiervoor. Tevens zoeken wij nog bestuursleden om ons team te versterken. Mocht u ons mee…

Continue Reading

Gemeente Midden Drenthe verleent omgevingsvergunning Milieu aan Noblesse Proteins

4 juni 2015 – Bijna een jaar na indiening van de zienswijzen, en 1 week na onze brief aan de gemeenteraad van Midden Drenthe, is er opeens een besluit genomen door het College van Midden Drenthe en een antwoord op de zienswijze gekomen. Wij vinden het een zeer zorgwekkende ontwikkeling dat het College van Midden Drenthe deze…

Continue Reading

3

11 juni 20.00 uur gemeentehuis Beilen: bespreking brief aan gemeenteraad in commissie Algemeen Bestuur

10 juni 2015 – Wij vernamen dat onze brief morgenavond (donderdag 11 juni) om 20.00 uur wordt besproken in de Commissie Algemeen Bestuur. Wij zijn daar niet van op de hoogte gebracht door de gemeente Midden Drenthe. De vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur is een openbare vergadering en men mag dus plaats nemen op de…

Continue Reading

Problemen bij Noblesse leiden niet tot stopzetting productie -update-

– Update 4 mei  – (n.a.v. berichtgeving RTV Drenthe) : “Bel dan even hoe het zit”, aldus dhr. Hoekstra….. Wij hebben gebeld met Noblesse: Al op 3 mei  heeft stichting Veilig ETP telefonisch contact opgenomen met Noblesse Proteins om te vragen wat er aan de hand was, en waarom de deuren openstonden. Het antwoord  van Noblesse was als volgt:…

Continue Reading

Communicatie standpunt Veilig ETP n.a.v. 1e bijeenkomst werkgroep – Update 30 april 2015

-Update- Op 30 april ontvingen wij onderstaand  antwoord van de gemeente Midden Drenthe op onze mail van 16 april.  Voorstel van de gemeente Midden Drenthe is om dit op 11 mei te laten plaatsvinden. “Naar aanleiding van de reactie van de Stichting Veilig ETP  ten aanzien van de deelname aan de werkgroepen, zouden wij als…

Continue Reading

Werkgroep deelname – update 6 maart –

1 maart 2015 – Op woensdag 25 februari heeft stichting Veilig ETP in een mail naar de gemeente het volgende aangegeven: Na intern overleg, en na overleg met PB Drijber, Dorpsbelangen Wijster en de contactpersoon omwonenden hebben wij besloten deel te gaan nemen aan de door de gemeente Midden Drenthe voorgestelde  werkgroep. In deze werkgroep zullen…

Continue Reading

1 2 3 4 7