Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Korte nieuwsflits over de stand van zaken ETP

Noblesse/Gemeente Midden Drenthe In januari 2016 is er tijdens een overleg met de fractievoorzitters en de burgemeester van Midden Drenthe afgesproken dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven. Er is toen besloten dat er vier keer per jaar een gesprek zou plaatsvinden tussen Burgemeester en stichting Veilig ETP.  Dit is tot…

Continue Reading

Facebook

 Wij zijn vanaf nu ook te vinden op Facebook. facebook.com/veiligETP  

“brandbrief” aan gemeenteraadsleden Midden Drenthe gestuurd

Gisteren (14 december) hebben wij onderstaande brief aan alle gemeenteraadsleden, griffier en College van gemeente Midden Drenthe verstuurd. “Geachte gemeenteraadsleden,   Ongeveer 1 jaar geleden is er een rondetafelgesprek geweest met een aantal fractievoorzitters, Burgemeester Baas en het bestuur van stichting Veilig ETP. In dat rondetafelgesprek is de afspraak gemaakt dat wanneer er iets niet…

Continue Reading

Nieuwe aanvraag Noblesse Proteins (update)

Zoals jullie wellicht al in de krant of op internet gelezen hebben wil Noblesse Proteins graag haar proefneming verlengen en uitbreiden. Zie ook: RTV Drenthe (Mede) Naar aanleiding van de aanvraag van Noblesse Proteins voor uitbreiding en verlenging proefneming:  Het laatste gesprek tussen de gemeente en Veilig ETP dateert van 29 augustus. We zouden op 10…

Continue Reading

Gesprek met de gemeente Midden Drenthe

1 september 2016 In het gesprek dat afgelopen maandagavond plaatsvond in het gemeentehuis met de gemeente Midden Drenthe kwam naar voren dat de klachtenregistratie niet helemaal correct verloopt. Er misten klachten op het overzicht, en de klachten die de mensen sturen naar Noblesse via de zgn. “geurapp” worden niet geregistreerd bij de gemeente.  De gemeente gaat…

Continue Reading

Opnieuw veel stankoverlast Noblesse

6 augustus 2016 stichting Veilig ETP heeft gisteren een mail gestuurd naar Burgemeester Baas van gemeente Midden Drenthe: “Geachte heer Baas, In de afgelopen dagen zijn er bij ons (Stichting Veilig ETP Midden Drenthe) diverse meldingen binnengekomen van stankoverlast welke veroorzaakt wordt door Noblesse Proteïns, wij constateren een forse stijging in het aantal meldingen. In de bespreking van…

Continue Reading

Uitspraak inzake Noblesse door Rechtbank Noord Nederland (Groningen)

27 april 2016 – De rechtbank in Groningen heeft uitspraak gedaan in de zaak omwonenden – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse. De uitspraak in de zaak omwonenden en de gemeente Midden Drenthe/Noblesse : “Er is geen sprake van een onoverzichtelijk vergunningenbestand, noch is gebleken van andere redenen waarom een revisievergunning verlangd had moeten worden. Milieueffectrapportage…

Continue Reading

Zienswijze ingediend

7 april 2016 – Stichting Veilig ETP heeft een zienswijze ingediend op de door Noblesse aangevraagde vergunning van 24 februari 2016.

Gedoogbeschikking Proefneming Noblesse – update-

24 februari 2016 – Noblesse gaat een proef doen om de stankoverlast terug te dringen. Onderstaande informatie brief ontvingen wij van de gemeente Midden Drenthe: “Geachte lezer, Hierbij willen wij u informeren over de laatste stand van zaken over het bedrijf Noblesse Proteins BV (Noblesse).  Op basis van de vele geurklachten vanuit de omgeving ten…

Continue Reading

1 2 3 7