Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Update 28 november 2014: nieuwe bijeenkomst 22 december en nog meer nieuws

28 november 2014 –¬†Op 16 september is er een bijeenkomst geweest in ’t Kaampie met de toenmalige burgemeester Broertjes en wethouder Dolfing. Deze bijeenkomst was op initiatief van omwonenden. Plaatselijk Belang Drijber, Dorpsbelangen Wijster en stichting Veilig ETP waren op deze avond aanwezig alsmede vele omwonenden van het ETP/Noblesse. Op deze bijeenkomst zijn een aantal…

Continue Reading

Welkom

Beste omwonenden van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe (voormalig Vam/Mera terrein). Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende stankoverlast van Noblesse Proteins. Tegelijkertijd is in die tijd de gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP bedrijventerrein.   Daarnaast zijn er via de media diverse…

Continue Reading

Verslag bijeenkomst omwonenden en burgemeester Broertjes en wethouder Emko Dolfing, 16 september 2014

November 2014 – Naar aanleiding van de resultaten van de laatste geurmeting hebben boze omwonenden op 16 sept. jl. een bijeenkomst georganiseerd in ’t Kaampie. Op de dag dat de geurmeting werd gehouden was er behoorlijke stankoverlast van Noblesse Proteins. Hoe is dat mogelijk dat de resultaten van de geurmeting dan zijn dat men binnen…

Continue Reading