Veilig ETP

Stichting Veilig ETP Midden Drenthe

Welkom

Welkom op VeiligETP.nl Beste omwonenden van het Energie Transitie Park Midden-Drenthe (voormalig Vam/Mera terrein). Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht actief begonnen tegen de welbekende stankoverlast van Noblesse Proteins. Tegelijkertijd is in die tijd de gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP bedrijventerrein. Daarnaast zijn er via de…

Continue Reading

Nieuwe aanvraag Noblesse Proteins

Zoals jullie wellicht al in de krant of op internet gelezen hebben wil Noblesse Proteins graag haar proefneming verlengen en uitbreiden. Zie ook: RTV Drenthe (Mede) Naar aanleiding van de aanvraag van Noblesse Proteins voor uitbreiding en verlenging proefneming:  Het laatste gesprek tussen de gemeente en Veilig ETP dateert van 29 augustus. We zouden op 10…

Continue Reading

Gesprek met de gemeente Midden Drenthe

1 september 2016 In het gesprek dat afgelopen maandagavond plaatsvond in het gemeentehuis met de gemeente Midden Drenthe kwam naar voren dat de klachtenregistratie niet helemaal correct verloopt. Er misten klachten op het overzicht, en de klachten die de mensen sturen naar Noblesse via de zgn. “geurapp” worden niet geregistreerd bij de gemeente.  De gemeente gaat…

Continue Reading

Opnieuw veel stankoverlast Noblesse

6 augustus 2016 stichting Veilig ETP heeft gisteren een mail gestuurd naar Burgemeester Baas van gemeente Midden Drenthe: “Geachte heer Baas, In de afgelopen dagen zijn er bij ons (Stichting Veilig ETP Midden Drenthe) diverse meldingen binnengekomen van stankoverlast welke veroorzaakt wordt door Noblesse Proteïns, wij constateren een forse stijging in het aantal meldingen. In de bespreking van…

Continue Reading

Uitspraak inzake Noblesse door Rechtbank Noord Nederland (Groningen)

27 april 2016 – De rechtbank in Groningen heeft uitspraak gedaan in de zaak omwonenden – Gemeente Midden Drenthe – Noblesse. De uitspraak in de zaak omwonenden en de gemeente Midden Drenthe/Noblesse : “Er is geen sprake van een onoverzichtelijk vergunningenbestand, noch is gebleken van andere redenen waarom een revisievergunning verlangd had moeten worden. Milieueffectrapportage…

Continue Reading

Zienswijze ingediend

7 april 2016 – Stichting Veilig ETP heeft een zienswijze ingediend op de door Noblesse aangevraagde vergunning van 24 februari 2016.

Gedoogbeschikking Proefneming Noblesse – update-

24 februari 2016 – Noblesse gaat een proef doen om de stankoverlast terug te dringen. Onderstaande informatie brief ontvingen wij van de gemeente Midden Drenthe: “Geachte lezer, Hierbij willen wij u informeren over de laatste stand van zaken over het bedrijf Noblesse Proteins BV (Noblesse).  Op basis van de vele geurklachten vanuit de omgeving ten…

Continue Reading

-Update- Rechtszaak Noblesse Proteins

Update 7 april: Update: Uitspraak in onderstaande rechtszaak is met 6 weken uitgesteld. Uitspraak uitgesteld – RTV Drenthe   2 februari 2016 – Artikel RTV Drenthe: “Noblesse: Oplossingen bereik je niet in de rechtszaal” Uitspraak over 6 weken. Stichting Veilig ETP vind het jammer dat Noblesse zo’n houding heeft. De mentaliteit van Noblesse om te zeggen…

Continue Reading

Uitspraak rechter in zake dwangsommen

1 oktober 2015 – Gisteren heeft de rechtbank Noord Nederland uitspraak gedaan in de zaak over de opgelegde dwangsommen aan Noblesse Proteins. De rechtbank noemt het rapport dat ten grondslag ligt aan de opgelegde dwangsommen “ondeugdelijk”. Daarom zijn de overtredingen niet aannemelijk gemaakt en hoeven de dwangsommen niet betaald te worden. Zie uitspraak: Uitspraak rechter Artikel…

Continue Reading

Mededeling van de gemeente Midden Drenthe over stankoverlast Noblesse

26 augustus 2015: Op verzoek van de gemeente Midden Drenthe de volgende mededeling: Naar aanleiding van de toegenomen geuroverlast en de toename van het aantal klachten in de afgelopen periode, heeft burgemeester Ton Baas, Noblesse vandaag verzocht de productie tijdelijk stil te leggen. Indien dat om technische redenen onhaalbaar is om dan de productie terug…

Continue Reading

1 2 3 7